לוויתן הפרויקט הלאומי

הודעה לציבור

החלו העבודות להצבת חלקה התפעולי של אסדת הגז הטבעי לוויתן.

29 באוגוסט 2019

מתקני התפעול, יוצבו על רגלי האסדה שהותקנו במקומן בראשית השנה. המתקנים הגיעו על גבי ארבע דוברות, ויוצבו באמצעות עגורן ימי גדול ממדים, המלווה במספר כלי שיט. עבודות ההקמה צפויות להמשך כארבעה שבועות, והן תלוונה בפעילות ימית נרחבת.

בתום עבודות ההרכבה יעזוב העגורן ובמהלך החודשים הקרובים יפחת בהדרגה מספר כלי השיט באיזור. עם סיום שלב ההתקנה יבוצעו באסדה בדיקות תפעול, לקראת הזרמת הגז הטבעי הצפויה עד סוף השנה.

אנחנו מחוייבים לשמירה על הסביבה בה אנחנו חיים, לבטיחות ההפעלה ולבטחונכם ומודעים לשאלות הרבות שמתעוררות.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בקשת מידע במייל: Infoil@nblenergy.com ובטלפון: 074-7193444.

בכבוד רב, שותפות לוויתן