לוויתן הפרויקט הלאומי

החל ייצוא הגז הטבעי למצרים

15 בינואר 2020

השותפות במאגר לוויתן שמחות וגאות לבשר על תחילת הזרמת הגז הטבעי מישראל למצרים שיצאה היום לדרך.

זהו רגע היסטורי עבור כלכלת ישראל ונקודת ציון דרמטית בהפיכת ישראל למעצמת אנרגיה אזורית.

הזרמת הגז למצרים מגיעה לאחר שאספקת הגז מלוויתן למשק הישראלי כבר אפשרה את הורדת מחירי החשמל לצרכנים בישראל ב-4% החודש.

בזכות הגז הטבעי המופק כעת ממאגר לוויתן נוכל כולנו לנשום אוויר נקי יותר ולהנות מפירות השגשוג הכלכלי והעצמאות האנרגטית שפרויקט לוויתן מספק למשק הישראלי.