לוויתן הפרויקט הלאומי

הלפיד -שומר על הסביבה

הלפיד הוא חלק חשוב במערכת הפחתת הפליטות המורכבת שעל אסדת לוויתן. הוא מאפשר למנוע כמעט לחלוטין פליטות לאוויר, ובכך מסייע לנו לשמור על הסביבה.

מתי הוא מופעל?
הוא נכנס לפעולה רק במקרים בהם יש צורך בביצוע תחזוקה שוטפת על האסדה, או בעת שנדרשת הפסקה בתפעול מערכות ויש לרוקן אותן מהגז.
הגז שמפונה מהמתקנים מופנה אל הלפיד ונשרף באופן מבוקר, תהליך זה מונע את מרבית הפליטות שאחרת מגיעות לאוויר.

איפה הוא ממוקם ומה רואים?
הלפיד ממוקם בקצה זרוע האסדה ודולקת בו באופן קבוע להבה קטנה, שמאפשרת להכניס אותו לפעולה מלאה באופן מידי. במקרה הצורך, להבת הלפיד תגדל בהתאם לקצב ולכמות הגז הטבעי שיש לפנות מהמתקנים ולכן בהחלט יתכן שהיא גם תראה מהחוף.

חשוב לדעת
להבת האש היא הסימן כי הלפיד ממלא את תפקידו החיוני בשמירה על פעולתה הבטוחה של האסדה ובשמירה על הסביבה ואיכות האוויר שאנו נושמים.

הלפיד מוכן תמיד לפעולה כדי לשמור על הסביבה.