לוויתן הפרויקט הלאומי

הסתיים הליך פתיחת הבארות במאגר לוויתן

הנישוב השני בוצע בהצלחה וללא השפעות על איכות האוויר ביבשה
הגז מלוויתן כבר תרם להוזלת מחיר החשמל בראשית ינואר בכ-4%

6 בינואר 2020

לאחר עבודה מאומצת של כ- 34 חודשים והשקעה של למעלה מ-12 מיליארד ש"ח, מבשרות השותפות בלוויתן –  נובל אנרג'י, דלק קידוחים, ורציו על סיום הליך פתיחת בארות לוויתן, פרויקט האנרגיה הגדול בתולדות ישראל .

ביום שלישי שעבר (31/12/19) נפתחו שתי בארות לוויתן, הממוקמות כ- 130 קילומטר מערבית לחיפה, והגז הטבעי החל לזרום  דרך צנרת הולכת הגז הטבעי הארצית של החברה הממשלתית נתיבי גז (נתג"ז).

היום (6/1/2020) נפתחו להזרמת גז שתי הבארות הנוספות, וכעת פרוייקט לוויתן מפיק גז טבעי, המיועד ללקוחותיו במשק המקומי ולייצוא.

הליך הנישוב השני, בדומה להליך הראשון, הסתיים בהצלחה ולא השפיע על איכות האוויר ביבשה. נתוני איכות האוויר, אשר נמדדו ב-8 תחנות ניטור הפזורות על החוף, הצביעו כי לא היתה עליה ברמות הנמדדות של המזהמים ובהם בערכי הבנזן בזמן הנישוב, אשר נמשך כשעה ועשר דקות.

רצ"ב דו"ח סיכום שהכין המשרד להגנת הסביבה: בחינת ריכוזי הבנזן בקו החוף בתקופת ההרצה של אסדת לוויתן – נישוב 2

על אסדת לוויתן מותקנות מערכות מתקדמות להפחתת פליטות שמיועדות למנוע השפעה של הפעילות באסדה על איכות האוויר ביבשה. בימים הקרובים יופעלו המערכות, ובכללן הלפיד שהינו חלק אינטגרלי מהמערכת ומיועד למזעור פליטות.

פיתוח לוויתן הינו הישג בקנה מידה עולמי – בתוך פחות משלוש שנים מאז קבלת החלטת השקעה הסופית הושלמו עבודות פיתוח המאגר והחלה הפקת הגז ממנו.

הגז הטבעי מלוויתן יאפשר את הפסקת השימוש בפחם המזהם לייצור חשמל, יביא לצמצום ניכר בזיהום האוויר, הורדת מחירי החשמל, יספק יתירות תשתיתית למשק הישראלי ויכניס מליארדים רבים לקופת המדינה.