לוויתן הפרויקט הלאומי

הסתיימו העבודות להנפת והצבת חלקי האסדה

עם סיום העבודות העגורן הימי שביצע אותן עזב את השטח כמובטח

17 בספטמבר 2019

ביום שלישי 17/9 הסתיימו העבודות להנפת והצבת חלקיה התפעוליים של אסדת לוויתן. העבודות בוצעו על ידי העגורן הימי הגדול בעולם, שגדול משמעותית מהאסדה עצמה, שעזב את האזור עם סיומן.

לאחר השלמת עבודות החיבור של כל חלקי האסדה יחלו שורה בדיקות למערכות האסדה, שיתווספו לבדיקות המקיפות שבוצעו לחלקי האסדה בתום בנייתם ולקראת ההפלגה לישראל. בהמשך לבדיקות אלה, יורצו המערכות באמצעות גז שיזורם אליה ממערכת הגז הארצית, לקראת השלב הסופי של הזרמת גז טבעי מהמאגר לאסדה. בחודשים הקרובים תמשך תנועת כלי שיט באזור, שתלך ותפחת בהדרגה.

בהתאם להחלטת ועדת חוץ ובטחון בכנסת, השטח שסביב האסדה ברדיוס של כ-3 ק"מ אסור לשיט.

אנחנו מחוייבים לשמירה על הסביבה בה אנחנו חיים, לבטיחות ההפעלה ולבטחונכם.