לוויתן הפרויקט הלאומי

השימוש בגז טבעי מנע את הצורך לשרוף כ-150 מיליון טון דלקים עתירי זיהום

מאז החל השימוש בגז טבעי בישראל הופחת השימוש בפחם, סולר ומזוט מזהמים

17 ביוני 2021

הגז הטבעי הוא נכס אסטרטגי לשמירה על איכות האוויר בישראל.

מאז החל השימוש בגז טבעי בישראל בשנת 2004 סופקו מעל 110 BCM גז טבעי, זאת כתחליף לשימוש בפחם ובתזקיקי הנפט המזהמים ביותר: מזוט וסולר. הערכות שבוצעו ברשות הגז במשרד האנרגיה מעלות שהשימוש בגז הטבעי מנע צריכה של כ-49 מיליון טון מזוט, 17 מיליון טון סולר, 82 מיליון טון פחם ויותר מ-1.5 מיליון טון גפ"מ. דלקים יקרים ומזהמים.

הזרמת גז טבעי מלוויתן למשק הישראלי שהחלה בסוף 2019 מאפשרת להפחית את השימוש בפחם בקצב מהיר עוד יותר ולהימנע מהצורך לחזור לשימוש בסולר ומזוט. כדאי לדעת שבשנת 2020 כ-72% מייצור החשמל במדינה כבר התבסס על גז טבעי. בהשוואה לשנת 2000 בה כ-71% מהחשמל יוצר בתחנות הכח הפחמיות, וכ-24% במזוט שהוא דלק שמזהם אף יותר מהפחם.

בזכות הצמיחה בשימוש בגז טבעי "ממשיכה להצטמצם התלות האסטרטגית והכלכלית של ישראל בנפט ופחם, על התועלות הסביבתיות והמשקיות הנלוות לכך" – כך קובע דו"ח משרד האנרגיה על ענף הגז הטבעי בישראל.

בעולם כולו מבינים היום שהנתיב הטוב והמהיר ביותר להפחתת הפגיעה בסביבה הוא החלפת דלקים פוסיליים עתירי זיהום בגז טבעי לייצור חשמל, במקביל לביסוס השימוש באנרגיות מתחדשות.

היתרון שמגלם הגז הטבעי לשיפור איכות האוויר בישראל והשמירה עליה, מתווספים להיותו נכס אסטרטגי לשמירה על הביטחון והעצמאות האנרגטיים של ישראל, הורדת מחירי האנרגיה וחיזוק מעמדה הגיאו פוליטי של ישראל באזור.