לוויתן הפרויקט הלאומי

מתרגלים וערוכים לשמירה על הים והחופים

3 בספטמבר 2020

שמונה חודשים חלפו מהפעלת אסדת לוויתן מול החופים המרהיבים של חוף הכרמל. הרבה תחזיות קודרות נשמעו לקראת הפעלתה, אך  בחלוף הזמן עולה שהפעלת האסדה לא פגעה באיכות האוויר שאנחנו נושמים כאן בחוף הכרמל ובחופים הנהדרים. כך עולה בברור מנתוני תחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים שרון כרמל הפועל מטעם הציבור ומתחנות הניטור של השותפות בלוויתן.

למעשה, בזכות הגז הטבעי מלוויתן איכות האוויר בחוף הכרמל רק תלך ותשתפר בזכות המעבר של תחנת הכוח בחדרה לשימוש בגז טבעי במקום הפחם המזהם.

גם הים והחופים נותרו כשהיו – מרהיבים, מזמינים ופתוחים והציבור מצביע ברגליים ומבלה שם בהמוניו. וכדי שנמשיך כולנו להנות מהחופים, השמירה על הסביבה היא אחת המשימות החשובות והמרכזיות לצוותים של פרויקט לוויתן בים וביבשה – הן בשגרה והן בהערכות למקרה חירום.

כיצד אנחנו נערכים לאירועים לא שגרתיים?

מנגנוני ההגנה מתחילים במערכות הפיקוח והבקרה שעל האסדה. הצוותים המיומנים בחדר הבקרה עוקבים 24/7 אחרי חיישנים ומצלמות, ופועלים לנטרל כל שינוי שעלול לפגוע בבטיחות ההפעלה. במידה ובכל זאת התרחש אירוע, האסדה תוכננה ובנויה כך שנוזלים יתנקזו לתוך מתקנים מיוחדים הנמצאים עליה ולא יגיעו לים.

אבל מה קורה אם בכל זאת מגיע לים דלק, ממתקני האסדה או מהצנרת שמוליכה אותו?

לצורך טיפול באירוע מסוג זה גובשה תוכנית מסודרת, שאושרה על-ידי המשרד להגנת הסביבה, לפריסת כוחות מהירה ושימוש באמצעים לחסימת התפשטות דליפת הדלק והגעתו לכיוון החוף. נובל אנרג'י מפעילה מערך ייחודי, ראשון מסוגו בעולם, שמאפשר לצוותים על האסדה לפרוס ציוד חסימה במהירות. זאת במקביל למערך של כלים וציוד שנמצא בכוננות 24/7 לטיפול באירוע כזה.

כאן בא לידי ביטוי גם היתרון  שבקרבתה של האסדה לחוף, המאפשר להגיע אליה במהירות וביעילות  גם מהיבשה כדי לטפל באירוע וזאת  בניגוד לאירועי שפך המתרחשים בלב ים, הרחק מהיבשה,  בהם הטיפול עלול להתעכב בשעות הקריטיות ביותר.

את פרטי כלל התוכנית ניתן לקרוא בשקיפות מלאה באתר.

על האסדה אין נפט שחור וכבד

הצוותים שלנו עוברים תרגולים שוטפים לטיפול באירוע כזה אחת לכמה חודשים, בים וביבשה, ואנחנו ערוכים לסייע גם לרשות המקומית לפרוס מערכי חסימה וטיפול על החוף בהתאם לצרכיה ובקשתה, זאת בהתאם לנהלים שהגדיר המשרד להגנת הסביבה. את שיתוף הפעולה הזה ביבשה עם מועצת חוף כרמל ומתנדביה נתרגל השבוע בתרגיל שיוביל המשרד להגנת הסביבה.

אסדת לוויתן משמשת להפקת גז טבעי ולטיפול בו. היא איננה מכילה נפט כבד. כלומר, אין סכנה לאירוע שפך שעלול להביא לכך שהחופים יצבעו בשחור, ואין סכנה שבעלי החיים יפגעו במעטה סמיך שיפגע בהם.

ניתן למנוע הגעת החומר לחוף

על האסדה, ובצינור ממנה לחוף, ישנה כמות קטנה יחסית של קונדנסט, שהוא דלק מעובה וקל שנמצא באופן טבעי בגז.כמות הקונדנסט במתקני האסדה קטנה מהכמות שנמצאת במנועיהן של ספינות בינוניות וגדולות שנעות בים בכל עת.

מערך הטיפול המיומן שלנו ערוך לחסום תנועה של חומר כזה ולטפל בו במקרה הצורך. ההערכה היא שבעבודה מקצועית ויעילה אליה אנחנו ערוכים ניתן למנוע את הגעתו ליבשה ואת התפשטותו כך שהחופים המתקנים היבשתיים, כמו גם הסביבה הימית, ישמרו ולא יפגעו.

אנחנו ממשיכים כל העת להיות מחויבים לשמירה על הבטיחות והסביבה, כך פעלנו עד כה וכך יהיה גם בעתיד.