לוויתן הפרויקט הלאומי

נתוני הניטור מתקופת ההרצה מראים: אין פגיעה באיכות האוויר ביבשה

25 בנובמבר 2019

בשבוע שעבר החלה הרצת אסדת לוויתן.

אנחנו שמחים לעדכן כי נתוני הניטור בתחנות החופיות שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כרלוונטיות לתקופת ההרצה ופעילות האסדה מראים שאין שינוי באיכות האוויר באזור ביחס לתקופה שקדמה להרצה.

איגוד ערים שרון-כרמל, שמייצג את כלל הרשויות המקומיות באזור, ואחראי על הפעלת תחנות הניטור, פרסם מספר הודעות בנושא.

נזכיר כי מודל שנערך ייעודית לתקופת ההרצה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה  מצא שגם בתרחיש הקיצוני ביותר לא צפויה השפעה מהותית על איכות האוויר ביבשה.

לצערנו, בימים האחרונים מופץ ברשתות החברתיות מידע רב שאינו תואם את המציאות, בנוגע לאיכות האוויר באזור ופגיעה בסביבה ובבעלי חיים ימיים. אנחנו ממליצים להיצמד לעובדות ולמידע המוסמך של גורמים רשמיים.

אל נתוני הניטור השוטף, ולנתונים היסטורים השוואתיים, של המשרד להגנת הסביבה ואגוד ערים לאכות הסביבה שרון-כרמל ניתן להגיע בקלות ובשקיפות באתר זה.

באתר נמשיך לעדכן גם על מועדי הנישוב המתוכננים.

את תכנית ההרצה ניתן למצוא באתר שלנו.

אנחנו ממשיכים להיות זמינים לכל מענה ולפעול בשקיפות מול תושבי האזור והרשויות, ומתחייבים לשמור על הסביבה והבטיחות.