לוויתן הפרויקט הלאומי

עדכון בנוגע להרצת אסדת לוויתן

3 בדצמבר 2019

מתקדמים לשלבי ההרצה הבאים באסדת לוויתן.

ברצוננו לעדכן כי המועד לתחילת השלב השלישי בהרצה עודכן ושלב זה יחל בין התאריכים 15 ל22 בדצמבר 2019. בשלב זה נפתח את שתי הבארות הראשונות, מתוך ארבע, ונזרים מהן לראשונה גז טבעי לאסדת הטיפול.

הצנורות באמצעותם יוזרם הגז, מלאים כעת בחנקן מסיבות בטיחותיות. החנקן הוא גז אינרטי שנמצא באופן טבעי באוויר שאנחנו נושמים. עם הזרמת הגז הטבעי בצנורות, הגז הטבעי יחליף את החנקן.

במהלך ההזרמה הראשונית נוצר ערבוב בין החנקן והגז הטבעי, והם מנושבים לאוויר, עד אשר יוחלף החנקן בגז טבעי. על-פי אישור ההרצה, משך הנישוב הוא כ-8 שעות.

עדכון נוסף יישלח  לפני תחילת הנישוב.

הרצת האסדה החלה ב 19.11.19. נתוני הניטור בתחנות החופיות שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כרלוונטיות מראים שלא היה שינוי באיכות האוויר באזור ביחס לתקופה שקדמה להרצה.

איגוד ערים שרון-כרמל, שמייצג את כלל הרשויות המקומיות באזור, ואחראי על הפעלת תחנות ניטור באזור, פרסם מספר הודעות בנושא.

נזכיר כי מודל פיזור המזהמים, שנבנה בהתאם לדרישות המשרד ובאישורו, והורץ באופן ייעודי לתקופת ההרצה מעיד באופן חד-משמעי כי תוספת הפליטה על החוף כתוצאה מתהליך הרצת האסדה (ביחס למצב ההתחלתי שלפני הפעלתה) צפויה להיות מזערית, בשיעור שאינו עולה על 3.5% מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן, הקבוע בתקנות אוויר נקי.

לצערנו, בימים האחרונים מופץ ברשתות החברתיות מידע רב שאינו תואם את המציאות, בנוגע לאיכות האוויר באזור ופגיעה בסביבה ובבעלי חיים ימיים. אנחנו ממליצים להיצמד לעובדות ולמידע המוסמך של גורמים רשמיים.

אל נתוני הניטור השוטף, ולנתונים היסטוריים השוואתיים של המשרד להגנת הסביבה ואגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל, ניתן להגיע בקלות ובשקיפות באמצעות אתר זה.

את תכנית ההרצה ניתן למצוא באתר שלנו.

אנחנו ממשיכים להיות זמינים לכל מענה ולפעול בשקיפות מול תושבי האזור והרשויות, ומתחייבים לשמור על הסביבה והבטיחות.