לוויתן הפרויקט הלאומי

פיתוח מאגר לווייתן – אוקטובר 2018

עדכון חודשי מפרויקט האנרגיה הגדול בישראל

1 באוקטובר 2018

אחוז מפרויקט לוויתן כבר הושלם

שעות עבודה הושקעו בפרויקט

עיקרי הפעולות שביצענו החודש

  • הושלמה הרכבת רגלי האסדה (Jacket).

  • הושלמה התקנת בסיס העגורן הראשון (מתוך שלושה). 

  • הושלמה התקנת מודול חומרי התהליך.

  • מודול השבת ה-MEG הועבר באוניה לאתר בניית האסדה.

  • הושלמה בדיקת האינטגרציה (SIT) של מערכת כבלי הבקרה (Umbilicals) לבארות.

  • החל ייצור הצינורות התת-ימיים המחברים את ראשי הבארות למערכת האיסוף (Manifold).

  • הותקנה יחידת "ראש הבאר" בקידוח "לווייתן 7". הושלמה התקנת צינור 6 אינץ' בקידוח אופקי מס' 3.

  • הושלמו כל ההכנות והמתקונים בקידוח "לווייתן 3", לקראת חיבורו למערכת האיסוף. בימים אלו עובדת אסדת הקידוח על קידוח ההשלמה (completion) בבאר "לווייתן 5".​

סך הכול, היקף הפרויקט כולל מעל ל-150 פעילויות ניהול, תכנון, ייצור, והקמה של ציוד ומתקנים, ביותר מ-17 מדינות

*העדכון מתייחס לחודש ספטמבר


יד ביד עם התעשייה הישראלית

בכל חודש נתמקד בקבלן מקומי אחר הלוקח חלק בבניית פרויקט לווייתן

ד"ר דורון שלו הוא מהנדס בניין ישראלי, שעבד בשיתוף פעולה הדוק עם צוות התכנון המבני של נובל אנרג'י על תכנון פלטפורמת ההפקה בלווייתן.

מאז שנת 2016, פועל ד"ר שלו על התכנון המבני של הפלטפורמה בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי, וקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים מהרשויות השונות לעיצוב המבני של אסדת לווייתן, וכן לעיצוב מפלס מגורי העובדים (ALQ).

חברה זו ואחרות מהוות חלק משמעותי ובלתי נפרד מהצלחת פרויקט לווייתן, ואנו גאים בהצטרפותה לצוות שלנו. פרויקט לווייתן ממשיך להתקדם על פי תכנית הפיתוח באופן בטוח ואחראי כלפי הסביבה. הפרויקט צפוי לחזק את היתירות האנרגטית של ישראל ולאפשר אספקה זמינה ורציפה של גז טבעי לכל צרכן.


מאגר לווייתן – תכנית ההפקה

מאגר הגז הטבעי לווייתן ממוקם באגן הלבנטיני, בחלקו המזרחי של הים התיכון, כ-125 קילומטרים מערבית לחיפה ו-35 קילומטרים מערבית למאגר 'תמר'. מערכת צינורות המצויה על קרקעית הים תחבר בין בארות ההפקה ובין אסדת הטיפול וההפקה הנייחת, אשר תמוקם כ-10 קילומטרים מערבית מקו החוף, לפי תכנית המתאר הארצית תמ"א 37ח המאושרת.

הזרמת הגז למשק הישראלי צפויה להתחיל כבר בסוף דצמבר 2019. הגז יוזרם לשוק המקומי באמצעות צינור מאסדת ההפקה אל מערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל), האחראית על הולכת הגז הטבעי לכל חלקי המדינה. מאגר לווייתן צפוי להפיק כמות יומית של עד 2,100 מיליון רגל-קוב (MMscfd), מתוכם כ-MMscfd 1,200 מכמות הגז מיועד לצריכה מקומית ויצוא ישיר ויתר הגז מיועד למטרת יצוא אזורי, באמצעות צינורות נוספים שיחוברו אל אסדת ההפקה.