לוויתן הפרויקט הלאומי

פיתוח מאגר לווייתן – יוני 2018

עדכון חודשי מפרויקט האנרגיה הגדול בישראל

1 ביוני 2018

אחוז מפרויקט לוויתן כבר הושלם

שעות עבודה הושקעו בפרויקט

עיקרי הפעולות שביצענו החודש

  • הושלם ייצור והרמת חלק נוסף של המגדל התומך (JACKET) של הפלטפורמה, על מנת להמשיך עליו את עבודות הריתוך וההרכבה.

  • הושלמה התקנת ראש הבאר הראשון על באר "לוויתן 4".

  • הושלמו בדיקות הקבלה בארץ לראש באר "לוויתן 2", לפני התקנתו על פי הבאר.

  • הושלמה הספקת כל הצינורות המרכיבים את הצנרת הימית לאתר האחסון.

  • הושלמו בדיקות האינטגרציה לכל מערך התקשורת והבקרה של הרכיבים התת-ימיים.

  • הושלם ייצור הרכיב שישמש למדידת ספיקת גז טבעי, אשר יאפשר הזרמת גז לפלטפורמה לצורך הרצה.

  • החלו עבודות הנחת צנרת הגז היבשתית.

  • הושלם פירוק ופינוי מערכות הקידוח באתר העבודות בחוף, אשר שימשו להקמת הצנרת התת-קרקעית באזור החוף.

סך הכול, היקף הפרויקט כולל מעל ל-150 פעילויות ניהול, תכנון, ייצור, והקמה של ציוד ומתקנים, ביותר מ-17 מדינות

*העדכון ניתן בחודש העוקב, ומתייחס לחודש שעבר (מאי)


יד ביד עם התעשייה הישראלית

בכל חודש נתמקד בקבלן מקומי אחר הלוקח חלק בבניית פרויקט לוויתן

 הקבלן המקומי, קשרי ים בע"מ, ביצע עבודות שונות עבור פרויקט לווייתן.

בעוד שהתפקיד העיקרי של חברת "קשרי ים" היה תנועה בטוחה של צינורות וחומרים אחרים בנמל, הם גם סיפקו הובלה של ציוד וחומרים למקומות יבשתיים שונים. בנוסף, הם מספקים שירותים לוגיסטיים שונים, כמו גם תמיכה בהרשאה שלנו לפעילויות מקומיות במקומות היבשתיים.

חברה זו ואחרות מהוות חלק משמעותי ובלתי נפרד מהצלחת פרויקט לווייתן, ואנו גאים בהצטרפותה לצוות שלנו.

פרויקט לוויתן ממשיך להתקדם על פי תכנית הפיתוח באופן בטוח ואחראי כלפי הסביבה. הפרויקט צפוי לחזק את היתירות האנרגטית של ישראל ולאפשר אספקה זמינה ורציפה של גז טבעי לכל צרכן.


מאגר לווייתן – תכנית ההפקה

מאגר הגז הטבעי לווייתן ממוקם באגן הלבנטיני, בחלקו המזרחי של הים התיכון, כ-125 קילומטרים מערבית לחיפה ו-35 קילומטרים מערבית למאגר 'תמר'. מערכת צינורות המצויה על קרקעית הים תחבר בין בארות ההפקה ובין אסדת הטיפול וההפקה הנייחת, אשר תמוקם כ-10 קילומטרים מערבית מקו החוף, לפי תכנית המתאר הארצית תמ"א 37ח המאושרת.  

הזרמת הגז למשק הישראלי צפויה להתחיל כבר בסוף דצמבר 2019. הגז יוזרם לשוק המקומי באמצעות צינור מאסדת ההפקה אל מערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל), האחראית על הולכת הגז הטבעי לכל חלקי המדינה.

מאגר לווייתן צפוי להפיק כמות יומית של עד 2,100 מיליון רגל-קוב (MMscfd), מתוכם כ-MMscfd 1,200 מכמות הגז מיועד לצריכה מקומית ויצוא ישיר ויתר הגז מיועד למטרת יצוא אזורי, באמצעות צינורות נוספים שיחוברו אל אסדת ההפקה.