לוויתן הפרויקט הלאומי

פיתוח מאגר לווייתן – ינואר 2018

עדכון חודשי מפרויקט האנרגיה הגדול בישראל

1 בינואר 2018

אחוז מפרויקט לוויתן כבר הושלם

שעות עבודה הושקעו בפרויקט

עיקרי הפעולות שביצענו החודש

•    השלמת הרכבת המפלס התחתון של אסדת ההפקה על גבי המבנה הנושא שלה.
•    השלמת ייצור מסגרת הקונסטרוקציה של מפלס ההפקה.
•    השלמת ייצור צנרת 32 אינץ' שתחבר את האסדה אל החוף.
•    השלמת שילוב והרכבת שני מפלסי קונסטרוקציה של יחידת מחזור המג.
•    לקראת השלמת ייצור המקטע השני של כבלי השליטה והבקרה.
•    המשך הדרכות בטיחות למנהלים ולקבלנים בישראל.
•    התקבל המשלוח השישי של צנרת לשימוש במקטעים הימיים בקטרים של 6, 14 ו-18 אינץ' לאחסון.
•    התחלת ייצור הברזים הראשיים והצנרת להתקנה יבשתית.
•    הכנת אסדת הקידוח לקראת שינועה לישראל.
סך הכול, היקף הפרויקט כולל מעל ל-150 פעילויות ניהול, תכנון, ייצור, והקמה של ציוד ומתקנים, ביותר מ-17 מדינות

*העדכון ניתן בחודש העוקב, ומתייחס לחודש שעבר (דצמבר)


יד ביד עם התעשייה הישראלית

בכל חודש נתמקד בקבלן מקומי אחר הלוקח חלק בבניית פרויקט לווייתן

חברת טלדור כבלים ומערכות בע"מ תספק לפרויקט לווייתן כבלי סיבים אופטיים עבור האסדה. כבלי טלדור יותקנו ברשת ההפקה, רשת הביטחון ורשת התקשורת של אזור המגורים, חדר הבקרה וחדר החשמל הראשי (MCC) ובנוסף גם במערכת התת ימית ובמערכת התקשורת אל האסדה.

הרשתות הללו החיוניות לתפעול ולאבטחת האסדה, מעבירות מידע ממערכת למערכת וכן מעבירות נתונים ממכשירי הקצה שעל ציוד ההפקה – למערכת הבקרה והבטיחות המשולבת (ICSS). טלדור מספקת מוצרי תקשורת, אלקטרוניקה וחשמל באיכות גבוהה מאז 1966.

חברה זו ואחרות מהוות חלק משמעותי ובלתי נפרד מהצלחת פרויקט לווייתן, ואנו גאים בהצטרפותה לצוות שלנו.

פרויקט לווייתן ממשיך להתקדם על פי תכנית הפיתוח באופן בטוח ואחראי כלפי הסביבה. הפרויקט צפוי לחזק את היתירות האנרגטית של ישראל ולאפשר אספקה זמינה ורציפה של גז טבעי לכל צרכן.


מאגר לווייתן – תכנית ההפקה

מאגר הגז הטבעי לווייתן ממוקם באגן הלבנטיני, בחלקו המזרחי של הים התיכון, כ-125 קילומטרים מערבית לחיפה ו-35 קילומטרים מערבית למאגר 'תמר'. מערכת צינורות המצויה על קרקעית הים תחבר בין בארות ההפקה ובין אסדת הטיפול וההפקה הנייחת, אשר תמוקם כ-10 קילומטרים מערבית מקו החוף, לפי תכנית המתאר הארצית תמ"א 37ח המאושרת.  

הזרמת הגז למשק הישראלי צפויה להתחיל כבר בסוף דצמבר 2019. הגז יוזרם לשוק המקומי באמצעות צינור מאסדת ההפקה אל מערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל), האחראית על הולכת הגז הטבעי לכל חלקי המדינה.

מאגר לווייתן צפוי להפיק כמות יומית של עד 2,100 מיליון רגל-קוב (MMscfd), מתוכם כ-MMscfd 1,200 מכמות הגז מיועד לצריכה מקומית ויצוא ישיר ויתר הגז מיועד למטרת יצוא אזורי, באמצעות צינורות נוספים שיחוברו אל אסדת ההפקה.