לוויתן הפרויקט הלאומי

פיתוח מאגר לווייתן – נובמבר 2018

עדכון חודשי מפרויקט האנרגיה הגדול בישראל

1 בנובמבר 2018

אחוז מפרויקט לוויתן כבר הושלם

שעות עבודה הושקעו בפרויקט

עיקרי הפעולות שביצענו החודש

  • הושלם ייצור הכלונסאות המשמשות לחיבור רגלי האסדה לקרקעית הים.

  • הציוד לטיפול במי המוצר ומערכת המחממים הגיעו למספנה בה נבנית האסדה, וממתין להרכבה על גביה.

  • שתי המערכות לטיפול והשבת ה-MEG (נוזל האנטי קיפאון) הגיעו למספנה והורכבו אחת על השנייה, לקראת  ההרכבה על האסדה.

  • הושלמו עבודות ההרכבה והצביעה של הסעפת המרכזית התת-ימית (מניפולד).

  • הכלונס התת-ימי המשמש כבסיס למניפולד, כבלי השליטה והבקרה (אמביליקלס) לקידוחים והחלק הראשון של כבל השליטה והבקרה התת-ימי הראשי הועמסו על כלי שייט ייעודי המשמש להתקנתם.

  • הושלמה בתחנת דור התקנת שניים מתוך שלושת הסקידים של מגופי הניתוק בחירום. כמו-כן הושלמה הרכבת המערך לקליטת המולוך (PIG) של צנרת הקונדנסט (מעין חוטר המשמש לניקוי וסריקה של פנים-הצנרת), ושל מוני הגז להזרמה הפוכה – שניהם חלקים אינטגרליים הדרושים לתהליך הבדיקות וההפעלה של הצנרת.

  • החלה הנחת שני קטעי צנרת הגז היבשתית "32.

סך הכול, היקף הפרויקט כולל מעל ל-150 פעילויות ניהול, תכנון, ייצור, והקמה של ציוד ומתקנים, ביותר מ-17 מדינות

*העדכון מתייחס לחודש אוקטובר


יד ביד עם התעשייה הישראלית

בכל חודש נתמקד בקבלן מקומי אחר הלוקח חלק בבניית פרויקט לווייתן

 חברת אתוס, אדריכלות תכנון וסביבה מספקת שירותי ייעוץ לחלקו היבשתי של הפרויקט.

במסגרת שירותים אלו, החברה הכינה מסמכי היתרים סביבתיים, דוחות רגולטוריים ומענה לשאילתות רגולטוריות שעלו במהלך ביצוע הפרויקט.

חברה זו ואחרות מהוות חלק משמעותי ובלתי נפרד מהצלחת פרויקט לווייתן, ואנו גאים בהצטרפותה לצוות שלנו. פרויקט לווייתן ממשיך להתקדם על פי תכנית הפיתוח באופן בטוח ואחראי כלפי הסביבה. הפרויקט צפוי לחזק את היתירות האנרגטית של ישראל ולאפשר אספקה זמינה ורציפה של גז טבעי לכל צרכן.


מאגר לווייתן – תכנית ההפקה

מאגר הגז הטבעי לווייתן ממוקם באגן הלבנטיני, בחלקו המזרחי של הים התיכון, כ-125 קילומטרים מערבית לחיפה ו-35 קילומטרים מערבית למאגר 'תמר'. מערכת צינורות המצויה על קרקעית הים תחבר בין בארות ההפקה ובין אסדת הטיפול וההפקה הנייחת, אשר תמוקם כ-10 קילומטרים מערבית מקו החוף, לפי תכנית המתאר הארצית תמ"א 37ח המאושרת.

הזרמת הגז למשק הישראלי צפויה להתחיל כבר בסוף דצמבר 2019. הגז יוזרם לשוק המקומי באמצעות צינור מאסדת ההפקה אל מערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל), האחראית על הולכת הגז הטבעי לכל חלקי המדינה. מאגר לווייתן צפוי להפיק כמות יומית של עד 2,100 מיליון רגל-קוב (MMscfd), מתוכם כ-MMscfd 1,200 מכמות הגז מיועד לצריכה מקומית ויצוא ישיר ויתר הגז מיועד למטרת יצוא אזורי, באמצעות צינורות נוספים שיחוברו אל אסדת ההפקה.