לוויתן הפרויקט הלאומי

פיתוח מאגר לוויתן – יולי 2019

עדכון חודשי מפרויקט האנרגיה הגדול בישראל

1 ביולי 2019

אחוז מפרויקט לוויתן כבר הושלם

שעות עבודה הושקעו בפרויקט

עיקרי הפעולות שביצענו החודש

  • הושלמה בנייתן של המסילות להעמסת חלקי האסדה על דוברות ההובלה הימית.

  • הושלמה העמסת מודול אחסון נוזלים (LSM) על דוברת ההובלה הימית, וזו החלה בהפלגה לכיוון ישראל.

  • הושלם הפירוק של מודול המגורים ומודול הטיפול ב MEG לצורך הובלתם בים.

  • הושלמו כל מבחני הלחץ, הייבוש ובדיקות אטימות של הצנרת על האסדה.

  • בוצעו סדנאות בטיחות לתכנון העבודה של המנוף הימי Heerema – המנוף הימי הגדול בעולם.

  • הושלמה התקנת הסעפת הראשית של הצנרת התת-ימית.

  • הושלם חיבור הצנרת הימית של שלוש בארות.

  • הושלמו מבחני הלחץ והעברת "פיג" בכל צינורות ה MEG התת-ימיים.

  • הושלמו מבחני הלחץ של צנרת הגז הטבעי והקונדנסט מהאסדה לתחנת דור.

סך הכול, היקף הפרויקט כולל מעל ל-150 פעילויות ניהול, תכנון, ייצור, והקמה של ציוד ומתקנים, ביותר מ-17 מדינות

*העדכון מתייחס לחודש יוני


רוצים לראות כיצד הורידו את יסודות אסדת לוויתן למימי הים? 


מאגר לוויתן – תכנית ההפקה

מאגר הגז הטבעי לוויתן ממוקם באגן הלבנטיני, בחלקו המזרחי של הים התיכון, כ-125 קילומטרים מערבית לחיפה ו-35 קילומטרים מערבית למאגר 'תמר'. מערכת צינורות המצויה על קרקעית הים תחבר בין בארות ההפקה ובין אסדת הטיפול וההפקה הנייחת, אשר תמוקם כ-10 קילומטרים מערבית מקו החוף, לפי תכנית המתאר הארצית תמ"א 37ח המאושרת.

הזרמת הגז למשק הישראלי צפויה להתחיל כבר בסוף דצמבר 2019. הגז יוזרם לשוק המקומי באמצעות צינור מאסדת ההפקה אל מערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל), האחראית על הולכת הגז הטבעי לכל חלקי המדינה. מאגר לוויתן צפוי להפיק כמות יומית של עד 2,100 מיליון רגל-קוב (MMscfd), מתוכם כ-MMscfd 1,200 מכמות הגז מיועד לצריכה מקומית ויצוא ישיר ויתר הגז מיועד למטרת יצוא אזורי, באמצעות צינורות נוספים שיחוברו אל אסדת ההפקה.