לוויתן הפרויקט הלאומי

פיתוח מאגר לוויתן – יוני 2019

עדכון חודשי מפרויקט האנרגיה הגדול בישראל

1 ביוני 2019

אחוז מפרויקט לוויתן כבר הושלם

שעות עבודה הושקעו בפרויקט

עיקרי הפעולות שביצענו החודש

 • הושלמו היצור וההרכבה של מבנה המגורים המשני על האסדה.

 • הושלמו כל עבודות הצלילה בבסיס רגלי האסדה.

 • הושלמו עבודות הפריסה וההתקנה של תשתית הבקרה התת-ימית, המחוברת לבארות.

 • הושלמו בדיקות ההרצה של מערכת הבקרה התת-ימית.

 • הושלמה הנחת כבל סיב אופטי.

 • החלו בדיקות לחץ לצנרת התת-ימית.

 • אושר היתר בניה להקמת יסודות והתקנת ציוד בתחנת חגית.

 • החלו פעילויות לקראת בדיקות לחץ של צנרת ה MEG (נוזל קירור).

 • הושלמו בדיקות הלחץ לצינור הגז "32 וצינור הקונדנסט "6 בין תחנת המגופים החופית (CVS) ותחנת דור (DVS).

 • הושלם החיבור בין הצנרת היבשתית והצנרת התת-ימית.

 • הושלמה הקמת קירות התמך באזור התפעולי בתחנת חגית.

סך הכול, היקף הפרויקט כולל מעל ל-150 פעילויות ניהול, תכנון, ייצור, והקמה של ציוד ומתקנים, ביותר מ-17 מדינות

*העדכון מתייחס לחודש מאי


רוצים לראות כיצד הורידו את יסודות אסדת לוויתן למימי הים? 


מאגר לוויתן – תכנית ההפקה

מאגר הגז הטבעי לוויתן ממוקם באגן הלבנטיני, בחלקו המזרחי של הים התיכון, כ-125 קילומטרים מערבית לחיפה ו-35 קילומטרים מערבית למאגר 'תמר'. מערכת צינורות המצויה על קרקעית הים תחבר בין בארות ההפקה ובין אסדת הטיפול וההפקה הנייחת, אשר תמוקם כ-10 קילומטרים מערבית מקו החוף, לפי תכנית המתאר הארצית תמ"א 37ח המאושרת.

הזרמת הגז למשק הישראלי צפויה להתחיל כבר בסוף דצמבר 2019. הגז יוזרם לשוק המקומי באמצעות צינור מאסדת ההפקה אל מערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל), האחראית על הולכת הגז הטבעי לכל חלקי המדינה. מאגר לוויתן צפוי להפיק כמות יומית של עד 2,100 מיליון רגל-קוב (MMscfd), מתוכם כ-MMscfd 1,200 מכמות הגז מיועד לצריכה מקומית ויצוא ישיר ויתר הגז מיועד למטרת יצוא אזורי, באמצעות צינורות נוספים שיחוברו אל אסדת ההפקה.