לוויתן הפרויקט הלאומי

פיתוח מאגר לוויתן – פברואר 2019

עדכון חודשי מפרויקט האנרגיה הגדול בישראל

1 בפברואר 2019

אחוז מפרויקט לוויתן כבר הושלם

שעות עבודה הושקעו בפרויקט

עיקרי הפעולות שביצענו החודש

  • הושלמה הצבת רגלי האסדה במקומן, והחל תהליך קיבוען לקרקעית הים באמצעות כלונסאות.

  • הושלמה התקנת מתקן ההשבה של ה-MRU) MEG) על גבי האסדה בטקסס.

  • הושלמה התקנת כל העגורנים באסדה, והושלם תהליך ההסמכה הנדרש על מנת להפעיל את עגורן מס' 1.

  • הושלם הייצור של מתחם מגורי העובדים שיורכב על האסדה, והחל תהליך הבדיקות והאישורים למבנה.

  • החלה התקנת המערכות התת-ימיות המותקנות בכל קצה צינור תת-ימי (PLET). הותקנו 6 מערכות מתוך 13.

  • הושלמו הבדיקות לשתי מערכות סעפת מגופי הניתוק התת-ימיים אשר יוצבו בסמוך לאסדה (SSIV), והמערכות בדרכן לישראל.

  • הושלמו הבדיקות למערכת המגופים התת-ימיים של צנרת הגז "32 וצנרת הקונדנסט "6, והחלה הכנת המערכת לקראת שילוחה לישראל.

  • החלו עבודות הביסוס ויציקת הכלונסאות באתר האחסנה בחגית.

סך הכול, היקף הפרויקט כולל מעל ל-150 פעילויות ניהול, תכנון, ייצור, והקמה של ציוד ומתקנים, ביותר מ-17 מדינות

*העדכון מתייחס לחודש ינואר 


רוצים לראות כיצד הורידו את יסודות אסדת לוויתן למימי הים? 


יד ביד עם התעשייה הישראלית

בכל חודש נתמקד בקבלן מקומי אחר הלוקח חלק בבניית פרויקט לווייתן

חברת "מספנות ישראל" מעבירה ציוד ומטענים לישראל ומהווה גורם קריטי להצלחת פרויקט לווייתן.

החברה מקבלת משלוחים ימיים לתוך ישראל, פורקת את המטענים והציוד ברציף, מאחסנת אותם במחסני החברה ולבסוף משנעת אותם אל היעד הסופי שלהם בישראל. חברת "מספנות לישראל" היתה מעורבת גם בשלבים הראשוניים של מאגר תמר ומאגר לווייתן.

חברה זו ואחרות מהוות חלק משמעותי ובלתי נפרד מהצלחת פרויקט לווייתן, ואנו גאים בהצטרפותה לצוות שלנו. פרויקט לווייתן ממשיך להתקדם על פי תכנית הפיתוח באופן בטוח ואחראי כלפי הסביבה. הפרויקט צפוי לחזק את היתירות האנרגטית של ישראל ולאפשר אספקה זמינה ורציפה של גז טבעי לכל צרכן.


מאגר לווייתן – תכנית ההפקה

מאגר הגז הטבעי לווייתן ממוקם באגן הלבנטיני, בחלקו המזרחי של הים התיכון, כ-125 קילומטרים מערבית לחיפה ו-35 קילומטרים מערבית למאגר 'תמר'. מערכת צינורות המצויה על קרקעית הים תחבר בין בארות ההפקה ובין אסדת הטיפול וההפקה הנייחת, אשר תמוקם כ-10 קילומטרים מערבית מקו החוף, לפי תכנית המתאר הארצית תמ"א 37ח המאושרת.

הזרמת הגז למשק הישראלי צפויה להתחיל כבר בסוף דצמבר 2019. הגז יוזרם לשוק המקומי באמצעות צינור מאסדת ההפקה אל מערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל), האחראית על הולכת הגז הטבעי לכל חלקי המדינה. מאגר לווייתן צפוי להפיק כמות יומית של עד 2,100 מיליון רגל-קוב (MMscfd), מתוכם כ-MMscfd 1,200 מכמות הגז מיועד לצריכה מקומית ויצוא ישיר ויתר הגז מיועד למטרת יצוא אזורי, באמצעות צינורות נוספים שיחוברו אל אסדת ההפקה.