לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על הסביבה

נתוני הניטור מראים באופן ברור: הפעילות על אסדת לוויתן אינה פוגעת באיכות האוויר ביבשה

3 בפברואר 2020

חודש חלף מתחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן ליבשה, המערכות להפחתת פליטות באסדה פועלות כראוי והמציאות משתקפת היטב בתחנות הניטור.

כפי שהראו מודלים שלנו ושל הגורמים הרשמיים המוסמכים: אין חריגות מהתקנים, ואיכות האוויר באזור חוף הכרמל, זכרון יעקב וישובי הסביבה נותרה כשהייתה לפני הפעלת האסדה.

נזכיר כי על האסדה פועלות מספר מערכות להפחתת פליטות שמגבות האחת את השניה. הראשונה היא מערכת לאיסוף פליטות שמטרתה למחזר את הגז לטובת שימוש במערכות האנרגיה של האסדה.

אנחנו נמצאים עדיין בשלבי הרצת המערכות באסדה, ושלב זה ימשך עוד מספר חודשים. בשלב זה ישנם גם ארועים תפעוליים שונים שמצריכים להפסיק את השמוש בחלק מהמערכות ולשחרר מהן גז. כאן נכנסת לפעולה מערכת נוספת: הגז מנותב למערכת הלפיד ונשרף שם כדי למנוע את פליטתו לאוויר – מה שמביא להפחתת מרבית החומרים שאחרת היו מגיעים לאוויר.

הנתונים ממערכות הניטור על החוף מראים שגם במקרים בהם הפעלנו את הלפיד לא היתה פגיעה באיכות האוויר ביבשה.

לצערנו, גם כיום, אחרי שהוכח שלא היה כל בסיס להפחדות שפיזרו גורמים שונים ולחרדה שעוררו, יש מי שמנסים להציג לציבור מציאות אלטנרטיבית.

כיום כבר לא מדובר על מודלים אלא על נתונים ברורים וחד משמעיים.

הגז הטבעי מאסדת לוויתן מהווה עוגן אסטרטגי למדינת ישראל, מביא כבר היום להפחתת יוקר המחיה, מהווה חלופה אמיתית ונקייה יותר לפחם, ומאפשר להביא להפחתה בזיהום האוויר בכל מדינות ישראל, ובאזור חדרה, חוף הכרמל והסביבה בפרט.