לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על הסביבה

הופעלו כל המערכות להפחתת פליטות על האסדה

14 בינואר 2020

שמחים לעדכן שכל המערכות להפחתת פליטות באסדה הופעלו והן פועלות כנדרש. הפעלתן תאפשר לנו לשמור על כך שאיכות האויר ביבשה לא תושפע מהפעילות על האסדה, וכולנו נוכל להנות משיפור משמעותי באיכות האוויר שיושג בזכות השימוש בגז הטבעי ממאגר לוויתן.

על אסדת לוויתן פועלת מערכת מתקדמת להפחתת ואיסוף פליטות, שמבוססת על שני אדנים מרכזיים: מערכת לאיסוף והשבת גזים בלחץ נמוך (FGRU) – שמאפשרת להעביר גז טבעי לשמוש כמקור אנרגיה על האסדה במקום לפלוט אותו לאוויר; ומתקן הלפיד – שמאפשר למנוע כמעט לחלוטין פליטות לאוויר בעת הצורך.
מערכות אלה יביאו לכך שרמת הפליטות מהאסדה תהיה מהנמוכות בעולם לאסדות מסוג זה. כפי שהוכח כבר בתקופת ההרצה, הפליטות מאסדת לוויתן אינן משפיעות על איכות האוויר ביבשה, ועל אחת כמה וכמה עם תום הרצת מתקני הטיפול באוויר באסדה והפעלתם.

נציין כי בהתאם להיתר הפליטה כמות הבנזן המקסימלית שתפלט מהאסדה, וגם זאת בהערכות שמרניות, תעמוד לכל היותר על 121 ק"ג בשנה. פליטות אלה, שמתבצעות במרחק של כעשרה ק"מ מהיבשה, מהוות פחות משליש (כ-29% אחוזים בלבד) מהיקף פליטות הבנזן בתחנות התדלוק שפועלות בקרבת ובתוך הישובים בתחומי מועצת חוף הכרמל והאזור (בהתאם לנתוני PRTR 2018 של המשרד להגנת הסביבה).

מערכת הלחץ הנמוך מאפשרת איסוף פליטות ממתקנים תהליכיים על האסדה, וזאת כדי למנוע את הצורך בהעברתם ללפיד. הגז שנאסף באופן שוטף מועבר למערכת ה FGRU שדוחסת אותם, ומזרימה אותם לשימוש חוזר כמקור אנרגיה באסדה. מערכת זאת מוגדרת במסמכי ה BREF כ-BAT (הטכנולוגיה המיטבית הזמינה, Best Available Technology), והיא מאפשרת למזער את פליטת הגז לאוויר.

הלפיד שמותקן בקצה זרוע האסדה נכנס לפעולה רק במקרים בהם יש צורך בביצוע תחזוקה שוטפת על האסדה, או בעת שנדרשת הפסקה בתפעול מערכות ויש לרוקן אותן מהגז. במקרים אלה, הגז מפונה מהמתקנים ללפיד ונשרף באופן מבוקר. תהליך זה מונע את מרבית הפליטות שאחרת מגיעות לאוויר.
הלפיד מוכן תמיד לפעולה כדי לשמור על הסביבה, ולצורך כך פועלת דולקת בו באופן קבוע להבה קטנה שאינה נראית מהחוף. במקרה הצורך, להבת הלפיד תגדל בהתאם לקצב ולכמות הגז הטבעי שיש לפנות מהמתקנים, ולכן בהחלט יתכן שהיא גם תראה מהחוף.

המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים שרון כרמל הציבו מספר תחנות ניטור ביבשה, וכחלק מהשקיפות בה אנחנו דוגלים ניתן להגיע לנתוני הניטור שלהן גם באמצעות אתר האינטרנט שלנו. במקביל, בתיאום עם מועצת חוף כרמל ואיגוד ערים הסכימה נובל אנרג'י לבצע ניטור רציף על האסדה, למרות שהדבר אינו נדרש בהיתר הפליטה.