לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

נערכים לשלב הרביעי בהרצת האסדה

1 בינואר 2020

ביום שני ה-6 בינואר 2020 נחל את השלב הרביעי בהרצת אסדת לוויתן. בשלב זה נפתח שתי בארות נוספות, מתוך ארבע בארות המאגר, ונזרים מהן גז טבעי לאסדת הטיפול. פעולת הנישוב צפויה להתחיל בשעות הבוקר.

כפי שהוכח במהלך הנישוב שהתבצע ביום שלישי ה31.12.19, הפעילות שמבוצעת על האסדה אינה משפיעה על שגרת החיים, ואינה מסכנת את הציבור.

מודל פיזור המזהמים, שנבנה בהתאם לדרישות המשרד ובאישורו, והורץ באופן ייעודי לתקופת ההרצה, מעיד באופן חד-משמעי כי תוספת הפליטה על החוף כתוצאה מתהליך הרצת האסדה (ביחס למצב ההתחלתי שלפני הפעלתה) צפויה להיות מזערית, בריכוז שלכל היותר יגיע ל 0.135 מיקרוגרם לקוב. ריכוז נמוך משמעותית מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן הקבוע בתקנות אוויר נקי שעומד על 3.9 מיקרוגרם לקוב. כלומר הרבה פחות מהתקן.