לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

2 בינואר 2020

אסדת לוויתן נמצאת בתהליך ההרצה ופועלת בהתאם להיתרים שהוענקו לה ולתוכנית ההרצה.

הבוקר, הפעלת האסדה הופסקה לזמן קצר, כצפוי בתהליכי הרצה של אסדות גז טבעי. הפסקת הפעילות הקצרה לא דרשה נישוב ולא היתה לה כל השפעה סביבתית והאסדה שבה לשגרת פעילות ההרצה לאחר מכן.