לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

במהלך שעות הנישוב נמדדה פליטה של פחות מ-4 ק"ג בנזן, כ-4.2 טון NMVOC, וכ-220 טון מתאן בלבד

2 בינואר 2020

הבטחנו שקיפות ואנחנו מקיימים.

כחלק מתהליך פתיחת הבארות במאגר לוויתן והזרמת הגז הטבעי מהן לראשונה לאסדת הטיפול בוצע שלשום  (שלישי ה31/12/19) נישוב באסדה.

לקראת המהלך, הצוותים המקצועיים של נובל אנרג'י הציגו הערכות שמרניות להיקפי הפליטות הצפויות לאוויר במהלכו ולהיקפים שצפויים להגיע ליבשה בתרחיש קיצוני. הנתונים הוצגו לציבור באופן שקוף וברור באתר האינטרנט של פרויקט לוויתן, והם נגישים גם כעת.

כפי שהודיע המשרד להגנת הסביבה באופן רשמי לאחר הפעולה, שנמשכה כשעה: "היקף הפליטה מהאסדה בפועל, כפי שעולה מנתוני מפקחי המשרד, היה נמוך משמעותית מהכמויות שהוערכו טרם ביצוע הנישוב". כפי שניתן היה לראות היטב בתחנות הניטור (ע"פ הודעות המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל שמפעילים אותן) לא היתה השפעה של פעילות האסדה על איכות האוויר ביבשה.

לצערנו הרב, ארגון "שומרי הבית" עורר פחד וחרדה באופן חסר אחריות בקרב תושבי חוף הכרמל והאזור. זאת למרות ההודעות הברורות של כל הגופים המוסמכים והמידע השקוף והברור שהצגנו כל העת. לא היה צורך כלשהו לחרוג משגרת החיים, והדבר הוכח באופן חד משמעי.

ואכן, הנתונים שנמדדו במהלך הפעילות מראים כי ההערכות היו שמרניות והיקפי הפליטות בפועל היו נמוכים מהן משמעותית.

כפי שעדכן המשרד להגנת הסביבה, במהלך שעות הנישוב נמדדה פליטה של פחות מ-4 ק"ג בנזן (כ-6% בלבד מהצפי השמרני המקדים); כ-4.2 טון NMVOC (כ-19% בלבד מהצפי השמרני המקדים) וכ-220 טון מתאן (כ-15% בלבד מהצפי השמרני המקדים).

התהליך המוצלח, שנוהל תוך שמירה מקסימלית על בטיחות, הושג בזכות הפעולה המקצועית של צוותי נובל אנרג'י.

הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן מהווה בשורה משמעותית לציבור בישראל בכלל ולתושבי האזור בפרט. הגז ממאגר לוויתן אפשר כבר עתה את הורדת מחירי החשמל ב-4 אחוזים, הוא מסייע בהפחתת יוקר המחיה ויאפשר בהמשך לסגור את תחנות הכוח הפחמיות, כך שכולנו נהנה מאוויר נקי יותר.