לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

החלה הזרמת גז משתי בארות נוספות במאגר לוויתן

6 בינואר 2020

6 ינואר 2020, 6:45

בהמשך להזרמת הגז הטבעי שהחלה ב31/12 והנישוב שבוצע באותו יום, היום לפנות בוקר התחלנו להזרים גז טבעי משתי בארות נוספות במאגר לוויתן. בשעה זאת החל נישוב חנקן מהאסדה. בהמשך, בעוד מספר שעות, ינושב חנקן מעורב בגז טבעי. נעדכן בתום הפעילות.

כפי שהוכח במהלך הנישוב שהתבצע ביום שלישי ה31.12.19, הפעילות שמבוצעת על האסדה אינה משפיעה על שגרת החיים, ואינה מסכנת את הציבור.

מודל פיזור המזהמים, שנבנה בהתאם לדרישות המשרד ובאישורו, והורץ באופן ייעודי לתקופת ההרצה, מעיד באופן חד-משמעי כי תוספת הפליטה על החוף כתוצאה מתהליך הרצת האסדה (ביחס למצב ההתחלתי שלפני הפעלתה) צפויה להיות מזערית, בריכוז שלכל היותר יגיע ל 0.135 מיקרוגרם לקוב. ריכוז נמוך משמעותית מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן הקבוע בתקנות אוויר נקי שעומד על 3.9 מיקרוגרם לקוב. כלומר הרבה פחות מהתקן.