לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

הגז הטבעי הגיע לאסדה

6 בינואר 2020

בהתאם לתכנית, ביצענו נישוב חנקן משעות הבוקר. בשעה זו החל הנישוב של הגז הטבעי. נמשיך לעדכן לגבי התקדמות שלבי הנישוב והזרמת הגז.

כפי שהוכח במהלך הנישוב שהתבצע ביום שלישי ה31.12.19, הפעילות שמבוצעת על האסדה אינה משפיעה על שגרת החיים, ואינה מסכנת את הציבור.

בהודעות המשרד להגנת הסביבה מהיום (6/1/2020) נאמר כי גם הפעילות שבוצעה עד לשעות אלה באסדה לא השפיעה על איכות האוויר ביבשה.

מודל פיזור המזהמים, שנבנה בהתאם לדרישות המשרד ובאישורו, והורץ באופן ייעודי לתקופת ההרצה, מעיד באופן חד-משמעי כי תוספת הפליטה על החוף כתוצאה מתהליך הרצת האסדה (ביחס למצב ההתחלתי שלפני הפעלתה) צפויה להיות מזערית, בריכוז שלכל היותר יגיע ל 0.135 מיקרוגרם לקוב. ריכוז נמוך משמעותית מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן הקבוע בתקנות אוויר נקי שעומד על 3.9 מיקרוגרם לקוב. כלומר הרבה פחות מהתקן.