לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

12 בינואר 2020

בעקבות הגשמים העזים  ותנאי מזג האוויר הקיצוניים, נחשפו צינורות של תשתיות קיימות וביניהם גם מקטע קצר של צנרת פרויקט לוויתן. מייד עם זיהוי הדבר נשלחו צוותים של נובל אנרג'י לאיזור והם עבדו על תיקון מהיר ומתן מענה מיידי. יודגש כי לצנרת ולסביבה לא נגרם כל נזק.