לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

21 בינואר 2020

במסגרת תהליך ההרצה של אסדת לוויתן זוהתה ע"י מערכת הבקרה בשעות הצהריים התרעה על לחץ נמוך בחלק מהמערכות שעל גבי האסדה. כתוצאה מכך הופסקה הפקת הגז.

ההערכה היא כי ההזרמה מן האסדה צפויה להתחדש מחר. בתהליך הרצת האסדה נבחנת פעילותם של כל המכשירים והמתקנים על האסדה, וירידת לחץ שכזו היא ארוע שכיח בשלבים אלו.

נובל אנרג'י עדכנה את כל הגורמים הרלוונטיים.

כחלק משגרת הטיפול בארועים כאלה, ושמירה על הסביבה, הופעל לפיד האסדה, ויתכן שיופעל שוב.
הזרמת הגז ליבשה הופסקה בשלב זה, אנחנו לא צופים כל השפעה על איכות האוויר ביבשה.

פרטים נוספים ניתן לקרוא כאן