לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

ערוכים להזרמת גז ראשון ממאגר לוויתן

19 בדצמבר 2019

משרד האנרגיה נתן ביום 19.12.19 אישור להפעלת אסדת לוויתן והזרמת הגז הטבעי. הודעה בדבר מועד הזרמת הגז ופעולת הנישוב, כפי שפורסמה ביום 20.12.19 ניתן למצוא באתרנו.