הירשמו לעדכונים שלנו

לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

ערוכים להזרמת גז ראשון ממאגר לוויתן

משרד האנרגיה נתן ביום 19.12.19 אישור להפעלת אסדת לוויתן והזרמת הגז הטבעי. הודעה בדבר מועד הזרמת הגז ופעולת הנישוב, כפי שפורסמה ביום 20.12.19 ניתן למצוא באתרנו.