לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

עדכון בנוגע לארוע תפעולי וחזרת האסדה לפעולה

11 בפברואר 2020

במהלך הלילה ארעה הפסקת חשמל שחייבה בהתאם לנוהל, ולצורך שמירה על הסביבה, את העברת הגז הטבעי ללפיד שנועד לכך.

לא ארע כל פיצוץ או ארוע חריג אחר.

לאחר שנבדקה תקינות כל המערכות חודשה הפקת הגז.

מידע נוסף ניתן למצוא כאן

כפי שהודיע איגוד ערים לאיכות סביבה שרון כרמל, לא היתה השפעה על איכות האוויר ביבשה.

באמצעות האתר שלנו אפשר להגיע גם לנתוני הניטור של איגוד ערים שרון כרמל והמשרד להגנת הסביבה.