לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

27 בפברואר 2020

במסגרת עבודת תחזוקה שתבוצע ביום שישי ה 28.2.20 על אסדת לוויתן כמות גז מזערית תופנה ללפיד האסדה, ויתכן שתראה להבה מהחוף.

אנחנו לא צופים השפעה סביבתית ביבשה.

מידע נוסף ניתן למצוא כאן