לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

23 במאי 2020

אנחנו מטפלים בארוע תפעולי על האסדה.

כחלק משגרת הטיפול באירועים כאלה, ולצורך שמירה על הסביבה, הופעל לפיד האסדה.

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן