לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

24 במאי 2020

בהמשך להודעה על הפעלת לפיד הבטיחות באסדת לוויתן: האסדה חזרה לפעולה ולהפקת גז סדירה.