לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

31 במאי 2020

 

נובל אנרג'י מעדכנת: בהמשך לעבודות מתוכננות שמבוצעות על אסדת לוויתן הופעל הלפיד לצורך פינוי הגז באופן בטיחותי. המשמעות היא כי מן החוף נראית להבה. נובל אנרג'י עדכנה את כל הגורמים הרלבנטיים. יודגש כי אין מדובר באירוע חירום ופעילות ההפקה באסדה נמשכת כסדרה וכי לא צפויה השפעה סביבתית ביבשה ובחוף.