לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

5 ביוני 2020

אנחנו מטפלים בארוע תפעולי על האסדה.

כחלק משגרת הטיפול באירועים כאלה, ולצורך שמירה על הסביבה, הופעל לפיד האסדה.

מידע נוסף ניתן לקרוא כאן