לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

22 בדצמבר 2019

אנו מצויים בשלב ה- Gas buy back, וטרם החלה הפקה מבארות לוויתן.
בשלב זה, כפי שמוצג בתכנית ההרצה המאושרת, יתכנו אירועי פליטה נקודתיים בכמויות מזעריות וזניחות.
אמש בוצעה פעילויות הרצה באסדה, כחלק מהפעילויות שבתוכנית, שבעקבותיהן אירעה פליטה הכוללת בעיקר חנקן שמשמש בשלב בדיקות ההרצה ומעט גז טבעי בכמויות זניחות כאמור, כל זאת בהתאם לתכנית ההרצה שאושרה.
נדגיש כי הגז הטבעי בו נעשה שימוש באסדה בשלב זה הינו גז מנתג"ז, בדומה למפעלי תעשייה רבים ברחבי הארץ.

הודעה בנושא פורסמה באתר לוויתן עם הכניסה לשלב השני.