לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

17 בספטמבר 2020

אנחנו מטפלים בארוע תפעולי על האסדה.

כחלק משגרת הטיפול באירועים כאלה, ולצורך שמירה על הסביבה, הופעל לפיד האסדה.

לשאלות ותשובות בנושא לפיד הבטיחות