לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

21 באוקטובר 2020

בשעות הלילה טיפלנו בארוע תפעולי על האסדה.

כחלק משגרת הטיפול באירועים כאלה, ולצורך שמירה על הסביבה, הופעל לפיד האסדה.

לשאלות ותשובות בנושא לפיד הבטיחות