לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

בשעות הקרובות יופעל לפיד האסדה לצורך עבודות תחזוקה

29 באוקטובר 2020

במסגרת עבודות תחזוקה שיתבצעו בשעות הקרובות על אסדת לוויתן יהיה צורך בהפניית גז ללפיד, על מנת לבצע את העבודה באופן בטיחותי.

המשמעות היא שיתכן כי מן החוף תיראה להבה.

הלפיד מיועד לשמירה על הסביבה ובטיחות עובדי האסדה, והפעלתו ממזערת את הפליטות לאוויר.

יודגש כי לא צפויה השפעה על איכות האויר ביבשה.

לשאלות ותשובות בנושא לפיד הבטיחות: https://leviathanproject.co.il/lapid/