לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

עדכון בנוגע להרצת אסדת לוויתן

24 בדצמבר 2019

בהמשך להנחיית המשרד להגנת הסביבה לעכב את הזרמת הגז ופעולת הנישוב שתוכננו להיום (יום שלישי 24/12/19), ברצוננו לעדכן כי אנחנו נערכים להזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן בימים הקרובים.

לאחר בחינת הודעת המשרד להגנת הסביבה אנו מאמינים כי הזרמת הגז מלוויתן תחל בימים הקרובים.

אסדת לוויתן עומדת בכל התנאים המחמירים ביותר בנושא הגנת הסביבה וכך גם קבעו המשרד להגנת הסביבה והגורמים המוסמכים. כל הגורמים הרשמיים קבעו מפורשות כי לא נשקפת כל סכנה שהיא מהפעילות על האסדה והערכה זו לא השתנתה במאומה. בתי המשפט דחו את כל הבקשות למניעת הרצת האסדה והזרמת הגז.

אנו פועלים בהידברות ובתיאום מול משרדי האנרגיה והגנת הסביבה על מנת להבטיח פתרון לסוגיה הנקודתית- טכנית האחרונה שנותרה פתוחה ביחס לכיול של מכשיר אנליטי על האסדה שתבוא לסיומה הטוב ולשביעות רצון המשרד בזמן הקרוב מאוד.

רק היום הודיעה רשות החשמל כי בזכות הגז מלוויתן יירד מחיר החשמל לצרכנים בישראל. בנוסף הגז הטבעי יפחית דרמטית את זיהום האוויר, יגדיל את הכנסות המדינה ויהפוך אותה למעצמת אנרגיה.

חיכינו הרבה שנים לגז מלוויתן, נמתין עוד מספר ימים.