לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

2 בדצמבר 2020

שברון מעדכנת כי כחלק מהעבודות שמתבצעות על האסדה הופעל לפיד האסדה.
כפי שהודענו מראש, השבוע החלו עבודות על האסדה במהלכן ישנה התכנות שיהיה צורך להפנות גז טבעי ללפיד מעת לעת.
הלפיד הוא מתקן בטיחותי המשמש להפחתת לחץ ומסייע להפעלה בטוחה של האסדה ולשמירה על הציוד והמתקנים שלנו. הפעלתו אינה גורמת לסכנה סביבתית או בריאותית לתושבים.

פרטים אודות הלפיד ניתן למצוא באתרנו.

אל נתוני איכות אוויר בזמן אמת ניתן להגיע באמצעות אתרנו.