לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

עדכון בדבר בדיקות המתבצעות בים

11 במרץ 2021

ב-10 למרץ 2021, בשעה 16:10 לערך, הבחינו עובדי תפעול באסדת לוויתן בתופעה בועתית שהופיעה על פני המים דרומית-מערבית לאסדה.

בהמשך לכך, הביאה נובל אנרג'י לאזור כלי שיט מצויד ברובוט תת ימי (Remotely Operated Vehicle  – ROV) שביצע סריקה ויזואלית של התשתיות התת ימיות באזור בו אותרה התופעה.

הבדיקה לא איתרה ממצאים חריגים.

(עדכון 1:) ב-14 במרץ 2021, אחרי יומיים בהם לא נצפתה התופעה, ולאחר ביצוע בדיקות נוספות באמצעות ROV ובאסדה בהן לא אותרו ממצאים חריגים, התופעה נצפתה היום שוב על ידי עובדי התפעול של האסדה בצידה הצפוני, כ-200 מטרים מהאזור בו נצפו לראשונה ב-10 במרץ.

(עדכון 2:) ב-15 במרץ 2021, התופעה לא נצפתה סמוך לאסדת לוויתן, אך היא נצפתה שוב ב-16 במרץ 2021.

(עדכון 3:) ב -12 באפריל 2021, לאחר ביצוע תכנית ניטור מקיפה, זיהתה נובל אנרג'י את הגורם לתופעה שנצפתה לראשונה ב – 10 במרץ 2021 ודווחה באתר פרויקט לוויתן. מקור התופעה זוהה כשסתום לשחרור לחץ בתשתית התת ימית. 

החברה עדכנה את הגורמים הרגולטוריים הרלבנטיים ואנו פועלים בתיאום עם הרשויות כפי שעשינו במהלך כל התקופה כדי לנקוט בצעדים לטיפול במצב.

מבדיקת סדרת דגימות מי ים מקיפה שבוצעו בסביבת אסדת לוויתן עולה כי התופעה אינה מהווה סיכון לבריאות הציבור ולסביבה. 

שברון שמה בראש סדר העדיפויות את בטיחות עובדיה ושמירה על הציבור והסביבה.

On March 102021, at approximately 4:10 PM (Israel time), operations personnel aboard the Leviathan Production Platform detected the appearance of bubble-like phenomena dissipating on the seawater surface in the vicinity of the southwest side of the Leviathan Production Platform.

Following this occurrence, Noble Energy Mediterranean Ltd. launched a vessel with a remotely operated vehicle to perform a visual scan of the subsea equipment on the sea floor in the area where the bubble-like phenomena were detected. The inspection did not detect any irregular findings.

(Update 1:) On March 14, 2021, after two days of no appearance of bubble-like phenomena and additional ROV and topsides surveys which detected no irregular findings, bubble-like phenomena were visually detected by platform personnel on the northside of the platform, approximately 200 meters from the initial sighting of March 10.

(Update 2:) On March 15, 2021, bubble-like phenomena were not observed in the vicinity of the Leviathan Production Platform but were sighted once again on March 16, 2021.

(Update 3:) On April 12, 2021, Noble Energy Mediterranean Ltd., after implementation of a thorough monitoring program, has successfully identified the source of the surface anomalies that were first identified on March 10, 2021 and announced on the Leviathan Project Website.

We have identified the source as a relief valve on the gear box actuator for a subsea isolation valve on gathering line 1.

All relevant regulatory entities have been notified, and we are working in coordination with the authorities, as we have throughout this period, to implement steps to remedy the situation.

A comprehensive seawater sampling campaign has been conducted in the vicinity of the Leviathan platform and has determined that the anomalies do not pose any risk to human health and the environment.

Chevron`s top priority is to ensure the safety of our employees and the protection of local communities, the environment, and our assets.