לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

עדכון בדבר בדיקות המתבצעות בים

11 במרץ 2021

ב-10 למרץ 2021, בשעה 16:10 לערך, הבחינו עובדי תפעול באסדת לוויתן בתופעה בועתית שהופיעה על פני המים דרומית-מערבית לאסדה.

בהמשך לכך, הביאה נובל אנרג'י לאזור כלי שיט מצויד ברובוט תת ימי (Remotely Operated Vehicle  – ROV) שביצע סריקה ויזואלית של התשתיות התת ימיות באזור בו אותרה התופעה.

הבדיקה לא איתרה ממצאים חריגים.

(עדכון 1:) ב-14 במרץ 2021, אחרי יומיים בהם לא נצפתה התופעה, ולאחר ביצוע בדיקות נוספות באמצעות ROV ובאסדה בהן לא אותרו ממצאים חריגים, התופעה נצפתה היום שוב על ידי עובדי התפעול של האסדה בצידה הצפוני, כ-200 מטרים מהאזור בו נצפו לראשונה ב-10 במרץ.

(עדכון 2:) ב-15 במרץ 2021, התופעה לא נצפתה סמוך לאסדת לוויתן, אך היא נצפתה שוב ב-16 במרץ 2021.

החברה עדכנה את הגורמים הרגולטוריים הרלבנטיים ואנו פועלים בתיאום עם הרשויות על מנת להמשיך ולסרוק את מתקני האסדה, התשתיות התת-ימיות ואת האזור המקיף אותה באמצעות ROV ולבצע דגימות של מי ים. ניתוח דגימת שנלקחו ממי הים במעבדה לא העלה אינדיקציה לגורם לתופעה הבועתית ובדיקות ROV והאסדה לא העלו ממצאים חריגים לגבי התפעול, המתקנים והתשתיות.

אנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו את בטיחות העובדים שלנו ושמירה על הציבור והסביבה.

On March 102021, at approximately 4:10 PM (Israel time), operations personnel aboard the Leviathan Production Platform detected the appearance of bubble-like phenomena dissipating on the seawater surface in the vicinity of the southwest side of the Leviathan Production Platform.

Following this occurrence, Noble Energy Mediterranean Ltd. launched a vessel with a remotely operated vehicle to perform a visual scan of the subsea equipment on the sea floor in the area where the bubble-like phenomena were detected. The inspection did not detect any irregular findings.

(Update 1:) On March 14, 2021, after two days of no appearance of bubble-like phenomena and additional ROV and topsides surveys which detected no irregular findings, bubble-like phenomena were visually detected by platform personnel on the northside of the platform, approximately 200 meters from the initial sighting of March 10.

(Update 2:) On March 15, 2021, bubble-like phenomena were not observed in the vicinity of the Leviathan Production Platform but were sighted once again on March 16, 2021.

All relevant regulatory entities have been notified, and we are working in coordination with the authorities to continue inspecting the platform and subsea facilities and monitoring the area utilizing ROV surveys, topsides inspection and seawater sampling.  Lab analysis of the seawater sampling has provided no indication as to the cause of the bubble-like phenomena and ROV surveys and topsides inspections have not identified any irregular findings in our operations, facilities or infrastructure.

Our top priority is to ensure the safety of our employees and the protection of local communities, the environment, and our assets.