לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

מזרימים גז ממאגר לוויתן

30 בדצמבר 2019