לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

31 בדצמבר 2019

בהתאם לתכנית, ביצענו נישוב חנקן משעות הבוקר. בשעה זו החל הנישוב של הגז הטבעי. נמשיך לעדכן לגבי התקדמות שלבי הנישוב והזרמת הגז.
הפעילות שמבוצעת על האסדה אינה משפיעה על שגרת החיים. לאחר בדיקה של הנושא, משרדי הגנת הסביבה והבריאות קבעו שלא צפוי סיכון לתושבים ולכן אין שום צורך לשנות את שגרת החיים. כך הודיעו גם ראשי הרשויות המקומיות באזור ומשרד החינוך, ובית המשפט אישר את הפעילות המתוכננת.
מודל פיזור המזהמים, שנבנה בהתאם לדרישות המשרד ובאישורו, והורץ באופן ייעודי לתקופת ההרצה, מעיד באופן חד-משמעי כי תוספת הפליטה על החוף כתוצאה מתהליך הרצת האסדה (ביחס למצב ההתחלתי שלפני הפעלתה) צפויה להיות מזערית, בריכוז שלכל היותר יגיע ל 0.135 מיקרוגרם לקוב. ריכוז נמוך משמעותית מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן הקבוע בתקנות אוויר נקי שעומד על 3.9 מיקרוגרם לקוב. כלומר הרבה פחות מהתקן.