לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

31 בדצמבר 2019

הסתיים בהצלחה שלב פתיחת הבארות ונישוב הגז הטבעי הראשון וכעת זורם הגז למערכת ההולכה הארצית ומשם אל הצרכנים. נמשיך לעדכן לגבי ההתקדמות לקראת שלב הנישוב השני.