הירשמו לעדכונים שלנו

לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

הסתיים בהצלחה שלב פתיחת הבארות ונישוב הגז הטבעי הראשון וכעת זורם הגז למערכת ההולכה הארצית ומשם אל הצרכנים. נמשיך לעדכן לגבי ההתקדמות לקראת שלב הנישוב השני.