לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

עדכון בנוגע להרצת אסדת לוויתן

9 בדצמבר 2019

המועד לתחילת השלב השלישי בהרצה צפוי השבוע. בשלב זה נפתח את שתי הבארות הראשונות, מתוך ארבע, ונזרים מהן לראשונה גז טבעי לאסדת הטיפול. המועד הצפוי עומד בטווח שדווח בעבר ונעדכן 48 שעות לפני ביצוע הנישוב.

לצערנו, מאז שהחלה תקופת ההרצה מנסים גורמים שונים לזרוע פחד ובלבול בקרב התושבים, מסיבות שאינן ברורות לנו. הפעילות שמבוצעת על האסדה אינה משפיעה על שגרת החיים, והמשרד להגנת הסביבה הודיע במפורש כי אין שום צורך בנקיטת פעולות כלשהן מצד התושבים.

אנחנו רוצים לעשות לכם קצת סדר:

ראשית, נזכיר כי מודל פיזור המזהמים, שנבנה בהתאם לדרישות המשרד ובאישורו, והורץ באופן ייעודי לתקופת ההרצה, מעיד באופן חד-משמעי כי תוספת הפליטה על החוף כתוצאה מתהליך הרצת האסדה (ביחס למצב ההתחלתי שלפני הפעלתה) צפויה להיות מזערית, בשיעור שאינו עולה על 3.5% מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן, הקבוע בתקנות אוויר נקי.

הצנורות באמצעותם יוזרם הגז, מלאים כעת בחנקן מסיבות בטיחותיות. החנקן הוא גז אינרטי שנמצא באופן טבעי באוויר שאנחנו נושמים.

עם הזרמת הגז הטבעי בצנורות, הגז הטבעי יחליף את החנקן. במהלך ההזרמה הראשונית נוצר ערבוב בין החנקן והגז הטבעי, והם מנושבים לאוויר, עד אשר יוחלף החנקן בגז טבעי. על-פי תכנית ההרצה, משך הנישוב הוא עד 8 שעות.

הרצת האסדה החלה ב 19.11.19. נתוני הניטור בתחנות החופיות שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כרלוונטיות מראים שלא היה שינוי באיכות האוויר באזור ביחס לתקופה שקדמה להרצה.

איגוד ערים שרון-כרמל, שמייצג את כלל הרשויות המקומיות באזור, ואחראי על הפעלת תחנות ניטור באזור, פרסם מספר הודעות בנושא.

אל נתוני הניטור השוטף, ולנתונים היסטוריים השוואתיים של המשרד להגנת הסביבה ואגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל, ניתן להגיע בקלות ובשקיפות באמצעות אתר זה.

גם את תכנית ההרצה ניתן למצוא באתר.

אנחנו ממשיכים להיות זמינים לכל מענה ולפעול בשקיפות מול תושבי האזור והרשויות, ומתחייבים לשמור על הסביבה והבטיחות.