לוויתן הפרויקט הלאומי

תרגיל היערכות לשמירה על הסביבה הימית והחופית הסמוכה לאסדת לוויתן

8 בספטמבר 2020

צוותים יעודיים של נובל אנרג׳י השתתפו אתמול בתרגיל ראשון מסוגו באיזור חוף הכרמל, כחלק מההיערכות ותרגול המוכנות לשמירה על הסביבה הימית והחופית הסמוכה לאסדת לוויתן.

התרגיל, בהובלת המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף מועצת חוף הכרמל, איגוד ערים שרון כרמל, עמותת אקואושן, רשות הטבע והגנים ומתנדבי חירום ים זכה לשם ״שכנות טובה״ ונועד לבחון את היערכות המועצה לטפול בשפך של קונדנסט שמגיע לחוף, בשילוב עם סיוע ממערך הטיפול של נובל אנרג'י באירוע בים וביבשה.

יעד נוסף של התרגיל היה לפתח ולהעמיק את שיתוף הפעולה של כלל הגורמים שאמונים על ההגנה על הסביבה הימית והחופית במקרה של אירוע לא צפוי.

במסגרת התרגיל, שדימה שפך קונדנסט מצינור שנפגע, נדרשו המועצה ונובל להקים כל אחת מערך למניעת זיהום החוף והטיפול בו. במקביל לטיפול במקטע החוף, סייעה נובל למועצה בציוד חירום ובמידע מקצועי.

תרגיל זה מהווה אבן דרך חשובה נוספת בהידוק קשרי העבודה המקצועיים והשקופים ביננו לבין מועצת חוף הכרמל והאיגוד, כחלק מהתפישה שלנו הרואה חשיבות רבה בדיאלוג פתוח ואפקטיבי עם הקהילה באיזור.

התרגיל הנוכחי מתווסף לתרגילים הימיים והיבשתיים הרבים שנובל אנרג'י מקיימת באופן סדיר כחלק ממערך ההגנה שלה על הסביבה והבטיחות, לתרגול מיומנות ומוכנות הצוות המקצועי שלה.