לוויתן הפרויקט הלאומי

195,000,000,000

זה היקף התרומה הכלכלית של השימוש בגז הטבעי למשק הישראלי
בשנים 2013-2020

21 במרץ 2022

אז מה באמת  מרוויח הציבור הישראלי מהגז הטבעי.

אתם כבר יודעים שהוא מאפשר לנו לנשום אוויר נקי יותר, מפחית פליטת גזי חממה ומחזק את ההשפעה האיזורית של ישראל.

אבל בנוסף לכל אלו הוא מניב תרומה כלכלית עצומה למשק הישראלי, שהסתכמה בשנים 2013-2020 בלא פחות מ- 195 מיליארד שקלים.

מאיפה מגיע הסכום? אלה המספרים שגיבש משרד האנרגיה, על בסיס נתוני המשרד להגנת הסביבה ורשות המיסים במשרד האוצר:

  • כ-51 מיליארד שקלים – חיסכון כלכלי בשל מעבר מפעלים וייצור החשמל לגז טבעי.
  • מעל 130 מיליארד שקלים חיסכון בעלויות סביבתיות – בזכות המעבר משימוש בדלקים מזהמים לגז טבעי שמפחית משמעותית את פליטת המזהמים לאוויר.
  • יותר מ-14 מיליארד שקלים – העברת תמלוגים ומיסים לקופת המדינה.

כל זאת בלי שלקחנו בחשבון כ-42 מליארד שקלים ששולמו לחברות ישראליות שהשתתפו בהקמת מיזמי הגז הטבעי ואספקת שרותים שונים, ואת נתוני 2021.

כל המידע הזה הוצג לציבור בכנסת על ידי משרד האנרגיה ותוכלו למצוא אותו כאן וכאן