לוויתן הפרויקט הלאומי

שנה לאסדת לוויתן:
איכות האוויר באזור משתפרת

22 במרץ 2021

הבטחנו ואנחנו מקיימים: הפעילות באסדת לוויתן לא משפיעה על איכות האוויר ביבשה-כך עולה מדו"ח איכות האוויר של איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל שפורסם השבוע. בזכות הגז הטבעי מלוויתן מתאפשרת המשך הפחתת השימוש בפחם בתחנות הכח הפחמיות, והדו"ח מצביע גם על ירידה משמעותית בהיקף פליטת מזהמי אוויר מתחנת הכח בחדרה.

איגוד ערים שרון כרמל מפרסם בדו"ח שהעביר למשרד האנרגיה נתונים המשווים את תוצאות ניטור הבנזן בתחנות שעל החוף לפני ואחרי הפעלת האסדה (בשנים 2019-20) מהם עולה כי "לא היו שינויים משמעותיים בשנת 2020 לאחר הפעלת האסדה ביחס לריכוזי הרקע ולא נרשמו חריגות מהתקן היממתי והשנתי בערכי בנזן".

נתוני הדו"ח עולים בקנה אחד עם כל הבדיקות והסימולציות שבוצעו לפני תחילת ההפקה והצהרתנו המוקדמת כי פעילות האסדה לא תגרום לזיהום אוויר ביבשה.

אנחנו ממשיכים להיות מחוייבים לשמירה על הסביבה והבטיחות.

לחצו כאן לקריאת הדו"ח המלא

לחצו כאן לקריאת כתבה עם נתוני הדו"ח בעיתון "כלכליסט"