לוויתן הפרויקט הלאומי

ייצור חשמל בגז טבעי
מפחית פליטת גזי חממה בכ-60%

כך עולה מנתונים שהציג המשרד להגנת הסביבה לכנסת, בהשוואה לייצור חשמל מפחם

14 בפברואר 2022

נתונים שהציג באחרונה המשרד להגנת הסביבה בכנסת מראים בברור את תרומת השימוש בגז טבעי להפחתת פליטת גזי חממה בישראל. וזאת בנוסף להפחתה במזהמים אוויר מקומיים, שנשימתם משפיעה על בריאותנו.

על פי נתוני המשרד, השימוש בגז טבעי מפחית ב-59% את פליטות גזי החממה ביחס לתחנות כח פחמיות שבהם הותקנו סולקנים. הפחתת הפליטות ביחס לתחנות כח פחמיות בהן לא הותקנו סולקנים גבוהה אף יותר.

ואת זה יודעים גם באיחוד האירופי, שקבע בימים האחרונים שלצד האנרגיות המתחדשות יש להמשיך לראות בגז הטבעי מקור אנרגיה מקיים.

אנו ממשיכים להפיק את הגז הטבעי ממאגר לוויתן באופן בטיחותי ומחויבים לשמירה על הסביבה, עבורינו ועבור הדורות הבאים.