לוויתן הפרויקט הלאומי

בשנת 2021:
כ-65 מיליארד שקלים נחסכו לציבור הישראלי
בזכות המעבר לשימוש בגז טבעי

2 במאי 2022

על פי דו"ח של רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה כ- 65 מיליארד ₪ חסך המשק בשנת 2021 בזכות השימוש בגז טבעי במקום בדלקים אחרים במשק האנרגיה.

על פי הדו"ח של הרשות, ההערכה מתייחסת לחיסכון כלכלי בלבד, אינה כוללת את הכנסות המדינה ממיסוי, ואינה מגלמת את התועלות הסביבתיות המשמעותיות הנובעות ממעבר לגז טבעי, שהינו דלק נקי יותר.

על פי הדו"ח, היקפי צריכת הגז הטבעי צמחו בשנת 2021 ב-4.5%, כאשר מגמת הגידול צפויה להימשך בעשור הקרוב עקב הגידול הצפוי בביקוש לחשמל, הפסקת השימוש בפחם והמשך מגמת הצמיחה בתעשייה.

הגז הטבעי הוא מקור האנרגיה העיקרי במשק החשמל ובעוד שמחירי הדלקים בעולם כולו גבוהים באופן חריג בשנה זו – נהנית ישראל מיציבות במחירי הגז הטבעי ועצמאות אנרגטית!

לדו"ח המלא של רשות הגז הטבעי – סקירת התפתחויות במשק בגז הטבעי לשנת 2021