לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

עדכון מסכם לארוע הפעלת לפיד והפסקת פעולת האסדה

12 בפברואר 2020

אתמול לפנות בוקר, נדרשנו לפנות גז מהאסדה כתוצאה מקצר חשמלי שנגרם באחד מכבלי התקשורת וגרם לנפילת חשמל.

הפינוי נעשה באמצעות לפיד הלחץ הגבוה שמשמעות השימוש בו מבחינת הניראות מהחוף היא להבה גדולה שיוצאת מראש האסדה.

חשוב לדעת שאסדת לוויתן פעלה אתמול כפי שתוכננה לפעול במקרה של תקלה: הגז נותב ללפידי האסדה, שם הוא נשרף באופן שמפחית את הרוב המוחלט של המזהמים שאחרת היו נפלטים לאוויר. הלפידים (לפיד הלחץ הנמוך ולפידי הלחץ הגבוה) הם חלק חשוב במערכת הפחתת הפליטות ומיועדים לשמירה על הסביבה.

גם הפעם, כמו בתקופת הנישוב, היו מי שניסו לזרוע חרדה חסרת אחריות בלב הציבור עם טענות שאירע פיצוץ באסדה.

נבהיר שבאסדה לא אירע פיצוץ ולראיה, לאחר פרק זמן קצר היא חזרה לפעול באופן סדיר ולהזרים גז.

תחנות הניטור הרבות שמופעלות על היבשה, שלנתוניהן ניתן להגיע גם באמצעות אתר האינטרנט שלנו, מוכיחות כי מאז הפעלת האסדה, בשגרה כמו גם בעת טיפול בתקלות והפעלת לפיד, אין פגיעה באיכות האוויר שמגיע לישובים באזור וכך היה גם אתמול.

אנחנו מקפידים על בטיחות ההפעלה, שמירה על הסביבה ושקיפות מרבית.