לוויתן הפרויקט הלאומי

הודעה לציבור

5 באוקטובר 2020

חברת שברון התמזגה עם נובל אנרג'י. שברון תמשיך להפעיל את פרויקט לוויתן בשקיפות ומצויינות.

לפרטים נוספים